Bezinwazyjne przeciski pneumatyczne

Przedsiębiorstwa inżynieryjne i budowlane od lat współpracują z kołami naukowymi nad nowoczesnymi maszynami i urządzeniami, które pozwolą na podniesienie jakości i wydajności pracy. Chodzi również o wypracowanie nowych metod pracy poprzez adaptację rozwiązań z innych branż. Opracowano w ten sposób nowoczesną metodę wykonywania rurociągów polegającą na tzw. przeciskach pneumatycznych bazujących na mechanicznym zagęszczaniu gruntu.

Skuteczne przeciski za pomocą kretów

fachowe przeciski kretUkładanie rurociągów kojarzy się nierozłącznie z permanentnie rozkopanymi chodnikami, ulicami, trawnikami, które bardzo uprzykrzają życie. Wykopy powodują niebywałą ingerencję w środowisko naturalne oraz niszczą infrastrukturę naziemną. Prowadzenie wykopów naraża wykonawcę na ogromne koszty związane z koniecznością późniejszej naprawy zniszczonej nawierzchni. Dlatego też tak bardzo doceniane są metody budowy rurociągów oparte o technologie bezwykopowe. Tam gdzie jest to możliwe stosuje się zatem przewierty sterowane oraz przeciski hydrauliczne i pneumatyczne. Szczególnie cenna jest metoda wykorzystująca tzw. krety czyli urządzenia do wykonywania przecisków pneumatycznych. Znakomite, fachowe przeciski kret umożliwiają poprowadzenie rurociągów pod drogami, wjazdami i innymi przeszkodami terenowymi w sposób bezinwazyjny. Producenci tych urządzeń dostarczają na rynek wiele odmian kretów różniących się średnicą oraz detalami jeśli chodzi o sposób pracy. We wszystkich urządzeniach tego typu jedno pozostaje niezmienne, są one napędzane sprężonym powietrzem o odpowiednim ciśnieniu wprawiającym w ruch bijak umieszczony w stalowym cylindrze. Bijak z ogromną siłą uderza w głowicę wbijając coraz bardziej urządzenie w grunt. Najważniejszą sprawą jest uzyskanie właściwej celności przecisku gdyż kret nie jest urządzeniem sterowanym. Wszystko zależy od doświadczenia, umiejętności i intujicji operatora. Przed przystąpieniem do wykonania przecisku wykonuje się dwa wykopy startowy i końcowy, a zadaniem operatora jest takie ustabilizowanie kreta przebił się perfekcyjnie z jednego wykopu do drugiego. Wciąganie rurociągu z tworzyw sztucznych do przecisku również wykonuje się za pomocą kreta.

Krety pracują na zasadzie zagęszczania gruntu przed sobą i wokół siebie rozpierając go na zewnątrz. Dlatego bardzo istotne jest by z wykopu startowego wypuszczać go na odpowiedniej głębokości. W przeciwnym razie można naruszyć nawierzchnię drogi, chodnika itp. Zawarty powyżej opis pracy i możliwości kreta przedstawiony powyżej jest bardzo uproszczony i warto wejść na strony internetowe producentów tych ciekawych urządzeń by poszerzyć swoją swoją wiedzę.