Czerpnia powietrza i jej właściwości

Elementem, który umożliwia pobór ciepłego powietrza do wnętrza budynku i jednocześnie dba o to, aby kanał wentylacyjny był odizolowany od deszczu czy wiatru, jest czerpnia powietrza. Zazwyczaj jest ona montowana na dachach budynków, na bocznej ścianie czy na poziomie gruntu. Co jeszcze warto wiedzieć na temat takiego rozwiązania i czy rzeczywiście jest ono dla nas korzystne? Na jakie parametry warto zwracać uwagę na etapie wyboru tego rozwiązania? A także, czy to właśnie czerpnia dachowa będzie najkorzystniejszym modelem?

Skutecznie działająca czerpnia powietrza

czerpnia powietrza dachowaNa lokalizację czerpni wpływa przede wszystkim fakt, w jakim miejscu znajduje się rekuperator, czyli centrala wentylacyjna. Warto mieć świadomość, iż taki montaż nie może być przypadkowy, powinien być zamiast tego w miejscu ustalonym przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczącym warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki. Ważna jest odpowiednio zlokalizowana czerpnia powietrza dachowa. Powinna się ona znaleźć w takim miejscu, aby w sezonie letnim była w stanie pobrać w określonych warunkach jak najchłodniejsze powietrze, natomiast w sezonie zimowym najczystsze. Oprócz tego czerpnie znajdujące się na dachu powinny zostać umieszczone w takim miejscu, aby nie były zagrożone wybuchem. Ważne jest, aby elementy znajdujące się na dachu miały co najmniej 6 metrów odległości od wywiewki kanalizacyjnej, a także aby dolna krawędź otworu wylotowego była umieszczona co najmniej 40 centymetrów od powierzchni czerpni. W większości przypadków inwestorzy podejmują decyzję, aby na budynku została zamontowana właśnie czerpnia dachowa. Zgodnie z opiniami ekspertów jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż dzięki takiej lokalizacji pobór powietrza jest w pełni sprawny. W czasie montażu warto zdecydować się na modele z filtrami wysokiej jakości, bądź zadbać o dokupienie zapasowych filtrów. Pozwalają one bowiem na skuteczne zatrzymywanie zanieczyszczeń powietrza, przy zachowaniu najniższego oporu jego przepływu.

Zasady umieszczenia czerpni są szczegółowo określone w przepisach, co pozwala inwestorom na uniknięcie błędów już na etapie projektowania budynków. Warto zadbać o stosowanie norm (zarówno Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, jak i normy PN-EN 13779:2008), ponieważ odpowiadają one zarówno za bezpieczeństwo domowników, jak i ich komfort mieszkania w danej nieruchomości. Na cenę czerpni dachowej wpływ będzie mieć kilka czynników, w tym materiał wykonania, model czy producent, a także inne kryteria.