Dostępność online w systemach kontroli

Przedsiębiorstwa i instytucje zabezpieczają ważne dane oraz swoje mienie stosując nowoczesne technologie i rozwiązania. Umożliwiają one w prosty i klarowny sposób sprawować kontrolę ruchu pracowników w zakładzie oraz odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenia i obiekt celem niemożności przedostania się na niego osób trzecich. Systemy dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu i dodatkowemu zabezpieczeniu są narzędziem umożliwiającym regulowanie przebywania określonych osób w wyznaczonych strefach i ograniczenia dostępu do poszczególnych pomieszczeń.

Zarządzanie zdalne systemami dostępu kontroli

system kontroli dostępu onlinePodmiot zarządzający reguluje wszelkie możliwe ustalenia, a systemy dopasowane są do indywidualnych potrzeb zakładu pracy. Można nimi zarządzać zdalnie, będąc w zupełnie innym miejscu i mieć kontrolę nad wszystkim co dzieje się na terenie zakładu pracy. Nowoczesny system kontroli dostępu online dostępny jest dla wyznaczonych osób posiadających uprawnienia związane z kontrolowaniem i zarządzaniem jednostką. Oprogramowania współdziałają z wieloma urządzeniami mobilnymi oraz monitoringiem i w każdej możliwej chwili istnieje możliwość podglądu i połączenia online celem sprawdzenia i przeprowadzenia kontroli. Systemy wykorzystane w różnych rodzajach instytucji, obiektach publicznych, a także w szpitalach, ośrodkach sportowych i wszędzie tam, gdzie należy oddzielić strefę publiczną od prywatnej i służbowej. Każdy z użytkowników zostaje wyposażony w odpowiednie narzędzia gwarantujące dostęp, a w odpowiednich miejscach montowane są specjalne rejestratory odczytujące dane. Nowoczesne urządzenia mogą funkcjonować za pomocą kart magnetycznych i chipów, a także wysoko wyspecjalizowanych czytników biometrycznych. Umożliwiają wejścia i wyjścia, a także rejestrują wszelkie zdarzenia zaistniałe na terenie zakładu i ruch pracowników. Bardzo często rejestratory mają wbudowane kamery, które autoryzują identyfikację zgodną z narzędziem umożliwiającym przebywanie lub wejścia. Systemy mają wbudowane własne karty pamięci, a także wysyłają dane bezpośrednio do komputerów osób zarządzających, które w każdej chwili mogą połączyć się online i kontrolować sytuację.

Systemy kontroli współpracują również z innymi oprogramowaniami i zabezpieczeniami na terenie zakładu pracy, umożliwiają kontrolę godzin pracy uwzględniając spóźnienia i absencję i pomagają w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Współdziałają z systemami bezpieczeństwa i bardzo często podłączone są do centrum nadzorującego, które w każdej chwili w przypadku niebezpieczeństwa i zagrożenia może dokonać interwencji lub powiadomić odpowiednie służby. Możliwość łączności online jest jednym z najnowszych udoskonaleń stosowanych przy instalacjach systemów kontroli dostępu i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw i instytucji.