Fachowy audyt zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ze względu na swoje przeznaczenie niektóre obiekty wymagają zastosowania dodatkowych rozwiązań żeby spełnić wymagania prawne. Dotyczy to w szczególności budynków, w których jednocześnie może przebywać duża ilość osób. W miejscach takich konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń oraz systemów, które zapewnią wymagany prawnie poziom bezpieczeństwa. W odpowiednich ustawach oraz rozporządzeniach znajdują się zapisy określające w jaki sposób ma być to osiągnięte. Przykładem może być chociażby system sygnalizacji pożaru, który powinien składać się z certyfikowanych urządzeń.

Kto może przygotować ekspertyzę?

fachowa ekspertyza ppożW każdym systemie muszą znaleźć się elementy detekcyjne takie jak czujki, centrala oraz sygnalizatory. Dodatkowo układ przeważnie jest rozszerzany o ręczne ostrzegacze pożarowe, stałe urządzenia gaśnicze oraz tym podobne. Co jakiś czas dochodzi do aktualizacji zapisów prawnych określających właściwości tych urządzeń. Jest to spowodowane zmianą stanu wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz rozwojem technologii w tej dziedzinie. W takim przypadku zarządca obiektu ma obowiązek dostosowania go do aktualnych wymogów. Jest to zadanie, które wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia. W związku z tym zarządcy bardzo często zlecają tą czynność innym podmiotem. Przykładem może być fachowa ekspertyza ppoż wykonana przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia. W ramach ekspertyzy skrupulatnie sprawdzany jest stan obecny obiektu wraz z odniesieniem do przepisów prawnych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności są one zawierane wraz z opisem i odwołaniem do poszczególnych przepisów w dokumencie określanym jako ekspertyza. Dzięki temu zarządca ma jasno określone, które rzeczy należy zmienić oraz w jaki sposób to wykonać. Na podstawie tego obiekt może być dostosowany do bieżących wymogów prawnych co zapewnia jego dalsze, bezpieczne użytkowanie.

Jest to istotne. Warto wspomnieć, że na rynku dostępnych jest wiele firm oraz podmiotów, które zajmują się przygotowaniem takich ekspertyz. Dzięki temu klient może dobrać najbardziej odpowiadającą mu opcję pod względem chociażby terminu przeprowadzenia czynności. Często bowiem dotyczy to chociażby miejsc hotelowych czy noclegowych, gdzie uciążliwym może być testowanie dostępnych rozwiązań. Podczas wykonywania ekspertyzy może bowiem dojść do sytuacji, w której na przykład koniecznym będzie uruchomienie linii alarmowej żeby sprawdzić czy spełnione są wymogi. Jak widać obecnie bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną co sprawia, że koniecznie należy dostosować poszczególne obiekty do wytycznych prawnych.