Jak przebiega proces montażu tht?

Obecnie istnieje wiele sposobów montażu elektroniki. Opisywany poniżej montaż tht jest to tak zwany montaż przewlekany. Musi być wykonywany zgodnie ze standardami między narodowej normy IPC. Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane są na płytce PCB czyli Printed Circuit Board. Tego typu montaż przeprowadzany jest ręcznie lub w pełni automatycznie. Wszystkie elementy obwodu są bardzo delikatne dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas wszystkich procesów produkcji.

Montaż przewlekany THT

montaż elektronikiObecnie ten rodzaj montażu elektroniki wykonywany jest najczęściej automatycznie. Ten rodzaj montażu powinien znać każdy dobry elektromonter. Montaż elektroniki tht odbywa się w bardzo prosty sposób wszystkie niezbędne elementy zostają rozmieszczone na płytce PCB w specjalnych otworach. Druty wystające z tych otworów są niezbędne do poprawnego zlutowania całego sytemu elektronicznego. Płytka z umieszczonymi na niej elementami przejeżdża nad strumieniem płynnej będącej w ruchu cyny i jednocześnie lutuje wszystkie elementu ułożone na płytce. Po ukończeniu procesu lutowania należy tylko ściąć pozostałe końcówki wszystkich elementów oraz przeprowadzić kontrolę jakości czy wszystko zostało poprawnie zlutowane. W przypadku gdy elementy układu pojawiają się na obu stronach płytki jedna ze stron ta na której jest mniej elementów lutowana jest ręcznie. Płytki układów elektronicznych stworzone przy pomocy tego sposobu występują obecnie w wielu urządzenia elektronicznych i stanowią ich integralną część. Urządzenia te bez zastosowania owych zmontowanych płytek PCB nie potrafiłyby poprawnie funkcjonować. Podczas lutowania ręcznego należy zwrócić szczególną uwagę na staranność lutowania oraz na bieżąco kontrolować temperaturę lutownicy tak aby nie przepalić płytki. Dlatego w przypadku lutowania ręcznego zaleca się używanie lutownicy z termostatem posiadającym pełną regulację oraz kontrolę na temperaturą. Najlepszym typem grota jest grot z bardzo cienką końcówką pozwalającą na precyzyjne manewrowanie nim miedzy już wcześniej zlutowanymi stykami obwodu.

Reasumując montaż tht jest jednym z podstawowych obecnie wykorzystywanych rodzajów lutowania obwodów elektronicznych znajdujących się na płytkach PCB. Proces ten zostaje coraz częściej automatyzowany dzięki czemu pozwala na osiągnięcie większych wyników w procesie produkcji. Jednym z najważniejszych końcowych zadań jest przeprowadzenie kontroli jakości zlutowanego elementu w celu sprawdzenia poprawności działania zlutowanego obwodu. 

Więcej informacji 3p-ems.pl