Jakie funkcje pełni analizator sieci?

 

W zakładach produkcji, szczegónie tej przemysłowej, ważne jest odpowiednie podłączenie wszystkich urządzeń, działających w ramach jednego systemu. Dodatkowo należy także podłączyć urządzenia, które badają stan natężenia i przepływ prądu w każdej z maszyn. Takie urządzenia  nazywa się analizatorami sieciowymi i spełniają one różne funkcje.

Z czego składają się analizatory sieciowe?

analizator sieciowyJest wiele modeli analizatorów sieciowych. Są modele przenośne, jak i są modele stacjonarne. Mogą mieć rozbudowane, jak i podstawowe funkcje. Pomimo tej różnorodności jednak można wyszczególnić pewne funkcje, które spełnia każdy z tych modeli. Analizatory posiadają ekran – LED lub LCD, który dzięki dotykowemu interfejsowi pozwala na przejrzenie wszystkich, zbadanych przez analizator, parametrów. Urządzenie to nie tylko zbiera dane na bieżąco, ale także posiada pamięć wewnętrzną, dzięki której zapisywane są starsze dane. Umożliwia to porównywanie danych z przeszłości z obecnymi danymi. Taki zbiór danych umożliwia prowadzenie dziennika, dzięki któremu można badać system. Takie dzienniki pozwalają wyśledzić wszelkie niepokojące zmiany, które mogłyby prowadzić do ewentualnych awarii systemu. Zapobiegania awariom umożliwiają także systemy alarmowe, które również są jednym z funkcji wbudowanych w analizatory. Analizatory posiadają wyświetlacze cyfrowe bądź analigowe – w zależności od modelu. Wszystkie z tych urządzeń muszą spełniać także określone parametry zgodne z normą PN. Analizator sieciowy, niezależnie od modelu, śledzi jakość i napięcie przepływu prądu w każdym z urządzeń. Bada obciążenie sieci, a nawet może optymalizować działanie systemu. Posiada także miernik migotania światła. O wszystkich zagrożeniach wynikających z nieprawidłowego działania informuje użytkownika system znaków ostrzegawczych, które pojawiają się na ekranie monitora. Analizator powinien być dopasowany do charakteru danego środowiska pracy. Najlepiej jeżeli zostanie zamontowany już na wstępie, na etapie tworzenia instalacji. Zaleca się, by podłączenia analizatora dokonał producent takiego urządzenia, lub firma usługowa, która w swoim asortymencie ma właśnie takie mierniki. Nieprawidłowo zainstalowany miernik bowiem nie spełni swojego działania poprawnie. Tylko poprawienie zainstalowany miernik zapewni bezpieczeństwo całego systemu elektronicznego.

Analizatory sieciowe to urządzenia, które pozwolą zapobiec ewentualnym spięciom i awariom na linii produkcyjnej, jak również pozwolą na zoptymalizowanie całego takiego systemu. Podłączenie ich wymaga odpowiedniej praktyki inżynierskiej i wiedzy z dziedziny elektroniki.