Jakie są rodzaje kwalifikacji wstępnych?

 

Każdy dorosły człowiek był świadkiem zmieniających się przepisów. Te, muszą być aktualizowane, ponieważ świat również nie stoi w miejscu. Postępująca technologia, zmiana warunków życia, inny sposób funkcjonowania człowieka wpływają na to, że regulacje prawne muszą być dopasowywane do istniejących i ciągle zmieniających się warunków. Dotyczy to również wykonywanych zawodów i uprawnień do tego potrzebnych. W roku 2006 została wprowadzona zmiana w ustawie o transporcie drogowym.

Ile kosztują kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych?

kwalifikacja wstępna w Rudzie ŚląskiejZmiany te miały i mają wpływ na zawodowych kierowców zajmujących się przewozami drogowymi i posługującymi się prawo jazdami kategorii C1, C1 + E, C, C + E oraz D1, D1 + E, D, D + E. Kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy na te kategorie, przed 10 września 2009 r, musieli/muszą odbyć kwalifikację wstępną, by móc dalej pracować zawodowo jako kierowca. Oczywiście, kierowcy, którzy robią/robili uprawnienia po wprowadzeniu zmian, również automatycznie muszą odbyć szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej, by pracować zawodowo przy przewozie drogowym. Czy w Rudzie Śląskiej można zrobić kwalifikację wstępną? Jak najbardziej. Wszystkie jej rodzaje. W ramach kwalifikacji wstępnej wyróżnia się osiem podkategorii, związanych z rodzajem prawa jazdy. Są to: kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna uzupełniająca (lub od razu kwalifikacja wstępna pełna), kwalifikacja wstępna przyspieszona i kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona do kategorii prawa jazdy C, C + E, C1 i C1 + E oraz kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie kategorii prawa jazdy D, D + E, D1 i D1 + E. Ile kosztuje kwalifikacja wstępna w Rudzie Śląskiej? Podobnie jak w reszcie kraju, ale warto porównać cenniki poszczególnych firm, ponieważ kwoty tego obowiązkowego szkolenia nie są niskie. Jednak, jeśli ktoś chce pracować w zawodzie, musi je przejść. Dodatkowo, każda kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem państwowym.

Wielu kierowców autobusów i ciężarówek szuka dofinansowań do szkoleń, ponieważ nie są one wcale tanie. Czasami ich koszt może wynieść nawet ponad trzy tysiące złotych. Niestety polskie prawo nie przewiduje w tym wypadku żadnych wyjątków. Ułatwieniem finansowym dla kursantów może być zapłata za kwalifikacje na raty lub właśnie wszelkiego rodzaju dofinansowania. Również w Rudzie Śląskiej są takie możliwości. Można próbować je otrzymać, bo gra jest na pewno warta świeczki.