Montaż rozbudowanej instalacji fotowoltaicznej

Niemal wszystkie gotowe zestawy fotowoltaiczne, jakie dostępne były dla prywatnych użytkowników w ogólnej sprzedaży należały do urządzeń modularnych, łatwych w montażu i użytkowaniu. Nie były szczególnie skomplikowane, i nie wymagały większego wysiłku i nakładu pracy ponad usytuowanie urządzeń składowych oraz podłączenie ich do infrastruktury elektrycznej. Większa ilość urządzeń oczywiście wydłużała czas montażu, choć w bardzo nieznacznym stopniu.

Fachowa instalacja infrastruktury fotowoltaicznej

montaż fotowoltaikiCałkowicie inaczej przebiegał montaż dużych instalacji, zapewniających dostęp do wysokiego poziomu energii elektrycznej. Rozbudowane instalacje składały się bowiem nie tylko z podstawowych modeli paneli słonecznych oraz akumulatorów czy ogniw magazynujących generowaną energię, ale również z urządzeń kontrolnych i regulacyjnych, często identycznych jak te, które na co dzień używano w dowolnego rodzaju elektrowniach. W przypadku tworzenia dużych instalacji wymagana była pomoc specjalistów, mogących przeprowadzić montaż fotowoltaiki znacznie szybciej i bezpieczniej. Taką usługę oferowało wielu producentów sprzętu fotowoltaicznego, często zawierając ją w cenie zakupu zestawów zasilania słonecznego do prywatnych domów. Załogi instalatorów mogły być jednak wynajęte osobno, przez klientów posiadających już wszystkie niezbędne urządzenia, do stworzenia dużych, rozbudowanych elektrowni słonecznych w wyznaczonym miejscu lub też do rozbudowania już istniejących instalacji. Czas przeprowadzenia instalacji zależał w dużej mierze od obszaru na którym miała być zamontowana infrastruktura, oraz od istniejących na miejscu zabudowań. W przypadku montażu instalacji w miejscu dobrze przygotowanym, przeprowadzenie wszystkich prac i uruchomienie urządzeń mogło trwać nie dłużej niż tydzień. Konieczność dopasowania czy przerabiania wnętrz budynków, mających służyć za magazyny energii czy pomieszczenia kontrolne oczywiście wydłużały przebieg prac.

W wielu przypadkach instalacja była wykonywana pod nadzorem inspektorów lokalnego dostawcy energii elektrycznej, zwłaszcza w przypadku gdy rozbudowana infrastruktura miała być podłączona do lokalnej sieci energetycznej, w celu nie tylko łatwiejszej dostawy prądu do okolicznych domów, ale również sprzedaży nadwyżek energii, którą umożliwiali wszyscy dostawcy prądu. W przypadku montażu instalacji o dowolnych rozmiarach w prywatnym domu, nadzór nie był wymagany, co zwykle skutkowało brakiem opóźnień i sprawniejszym wykonywaniem prac przez załogi instalacyjne.