Program zarządzający wyposażeniem fotowoltaicznym

 

Elektrownie fotowoltaiczne które zastępują węglowe elektrownie w wielu miejscach są nowoczesnymi instalacjami, wymagającymi bardzo rozbudowanego systemu sterowania. W przeciwieństwie do prostych, nieszczególnie dużych przydomowych instalacji fotowoltaicznych, składają się one z wielu podsystemów, których praca musi być na bieżąco monitorowania, a wszelkie nieprawidłowości usuwane natychmiast po ich wykryciu. Centralne systemy sterowania wyposażeniem fotowoltaicznym są narzędziem które pozwala na aktywne monitorowanie i sterowanie takimi instalacjami.

Programy zarządzania do dużych elektrowni fotowoltaicznych

kompleksowe zarządzanie farmami fotowoltaicznymiSystemy monitorowania i zarządzania składają się z kilku różnych programów zarządzających różnymi funkcjami i urządzeniami, wchodzącymi w skład elektrowni. Umożliwiają one kompleksowe zarządzanie farmami fotowoltaicznymi, monitorowanie wydajności urządzeń wchodzących w ich skład oraz regulowanie ich pracy w taki sposób, by funkcjonowały z najwyższą optymalnością przez cały czas. W zależności od wariantu, programy sterownicze i monitorujące mogą być bardzo proste lub zdecydowanie skomplikowane, aczkolwiek każdy taki program ogromnie ułatwia obsługę sprzętu, oraz wczesne wykrywanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń wchodzących w skład dowolnej elektrowni. Bardziej zaawansowane systemy monitorowania i sterowania elektrowniami fotowoltaicznymi umożliwiają ustawianie pylonów, na których zamontowane są panele słoneczne w najbardziej optymalnej pozycji, oraz zaprogramowanie automatycznego ich przestawiania w ciągu dnia. W tych elektrowniach, które wykorzystują fotokomórki i czujniki natężenia nasłonecznienia, możliwe jest zaprogramowanie całkowicie automatycznego cyklu obrotu pylonów, oraz nachylenia paneli. Kolejnym, bardzo ważnym elementem systemu sterowania jest program monitorujący magazyny energii, ich rozładowanie, pojemność, oraz napięcie prądu. W elektrowniach podłączonych do osiedli i domów, taki system umożliwia regulację napięcia w zależności od bieżącego zużycia, a więc zmniejsza ryzyko możliwości powstania problemów na linii energetycznej, przepięć czy niedoborów prądu.

Systemy monitorowania i zarządzania elektrowniami fotowoltaicznymi są dostępne coraz częściej u producentów sprzętu fotowoltaicznego, ale również i w specjalistycznych firmach, tworzących oprogramowanie do wyposażenia elektrowni słonecznych. Mogą one być instalowane na dedykowanych komputerach, lub posiadać całkowicie osobne konsole i panele, przeznaczone tylko do obsługi owych programów.