Proste systemy hydroizolacji

Przed dokonaniem instalacji jakichkolwiek materiałów budowlanych, czy też wykończeniowych na powierzchniach zewnętrznych, powinniśmy wykonać procesy zabezpieczające tę powierzchnię, aby przedłużyć trwałość oraz funkcjonalność materiałów wykończeniowych, których użyjemy do pięknego wykonania naszych powierzchni zewnętrznych. W tym celu, producenci artykułów chemicznych, rozpoczęli produkcję systemów hydroizolacji, jedno, oraz dwuskładnikowej.

Systemy hydroizolacji powierzchni zewnętrznych

system hydroizolacjiW zależności od tego, jakiego rodzaju jest nasza powierzchnia, na której ułożymy materiały budowlane, powinniśmy zastosować system hydroizolacji jedno, lub dwuskładnikowy. O tym, jakiego rodzaju system powinniśmy zastosować, informację uzyskamy od fachowca, który dokona oględzin powierzchni, przed rozpoczęciem montażu płytek ceramicznych, lub płyt grafitowych. Tego rodzaju systemy, to nowoczesne związki chemiczne, które zapobiegają wsiąkaniu wody w powierzchnię pod ułożonymi już materiałami budowlanymi. Wsiąkanie w powierzchnię wody jest bardzo niebezpieczne dla materiałów wykończeniowych, gdyż powoduje ich pękanie, a także znacznie zaniża ich funkcjonalność oraz wytrzymałość na naszych powierzchniach zewnętrznych. Aby więc temu zapobiec, powinniśmy wykonać proces izolacji wodnej, zapobiegającej wsiąkaniu wody w powierzchnię betonową, czy też jakąkolwiek inną, która mogłaby narazić materiały na pękanie, oraz jakiekolwiek inne niedogodności, związane z codziennym wykorzystaniem oraz przemieszczaniem się po materiałach takich jak płyty betonowe, płyty grafitowe, czy też płytki ceramiczne, które są najbardziej narażone na tego typu oddziaływanie wodne. Niestety, ale opady deszczu, jak również zmiany temperatur powodują pracę fizyczną płytek, gdyż pod wpływem zmienności temperatur, płytki kurczą się oraz rozszerzają, co nie jest widoczne ani zauważalne przez ludzkie oko. Jednakże tego rodzaju materiały, bez wykonania hydroizolacji na powierzchni, na której te materiały zostały ułożone, są bardzo narażone na zniszczenia.

Zniszczenia materiałów budowlanych powstają wskutek opadów deszczu, a także zmian temperatur, związanych ze zmienną porą roku. Dlatego też pierwsze uszkodzenia materiałów, bez zastosowanej pod nimi hydroizolacji, możemy zauważyć już po roku, od momentu instalacji materiałów na naszej, nie zabezpieczonej wcześniej powierzchni. Dlatego też powinniśmy odpowiednio zadbać o to, aby inwestycja w materiały budowlane, była jak najdłużej trwała, a także abyśmy nie byli zmuszeni dokonywać wymiany materiałów.