Przeglądy i pomiary urządzeń elektrycznych

Każdy zakład przemysłowy, który posiada rozbudowane maszyny napędzane przez prąd elektryczny, musi je poddawać regularnym przeglądom, ażeby były sprawne i nie zagrażały użytkownikom w tym osobom pracującym w danym miejscu. Kontrola techniczna instalacji energetycznych obejmuje bardzo wiele ważnych punktów, o których będzie mowa w poniższym wpisie. Dlatego warto, aby osoby zainteresowane się w tym zapoznały.

 

Co obejmuje kontrola z pomiarem urządzeń elektrycznych?

pomiary elektryczne w KrakowiePrzede wszystkim jest to sprawdzenie, czy dane urządzenie elektryczne zostało zbudowane, przebudowane lub zmodernizowane zgodnie z rozwiązaniami projektowymi budynku. Istotne będzie ustalenie, czy rozwiązania konstrukcyjne urządzenia nie są sprzeczne z wymogami rozporządzeń i instrukcji instalacyjnych producentów określonych urządzeń energetycznych. W przeglądzie należy wykazać ponadto, że przeprowadzono wszystkie niezbędne instalacje, testy, pomiary i uruchomienie urządzeń energetycznych, natomiast czy nowe, przebudowane lub zmodernizowane instalacje energetyczne nadają się do określonego celu. Po sprawdzeniu stanu technicznego nowo zainstalowanego, przebudowanego lub zmodernizowanego urządzenia i stwierdzeniu braku uszkodzeń lub wad, wydaje się stosowny certyfikat, który zostanie dostarczony właścicielowi. A co jeśli przegląd elektryczny wykaże niezgodność instalacji? W przypadku niezgodności instalacji urządzenia elektrycznego z wymogami projektowymi i regulacyjnymi, należy przygotować informację o niedociągnięciach urządzenia energetycznego. Osoba upoważniona będzie mogła ponownie wystąpić do firmy o kontrolę stanu technicznego urządzeń, aby móc otrzymać certyfikat po usunięciu wskazanych braków. Pomiary elektryczne w Krakowie są świadczone poprzez wybraną firmę, która na zlecenie wykonuje pomiar w ciągu kilka dni roboczych od złożenia zlecenia. Należy jednak przygotować dokumentację techniczną. To jest bardzo istotne! Należy również podać swoje dane osobowe, jak imię i nazwisko wnioskodawcy, a także teleadresowe, czyli adres, numer telefonu. Chcąc otrzymać certyfikat, ten z reguły wydaje się tylko wtedy, gdy płatność za stan techniczny urządzenia została uregulowana.

Oprócz certyfikatu i projektu, głównym dokumentem naprawy sprzętu elektrycznego jest też roczny harmonogram konserwacji zapobiegawczej sprzętu elektrycznego, który określa zapotrzebowanie na konserwację. To też jest istotne podczas pomiarów elektrycznych! Obejmuje to każde urządzenie. Częstotliwość i zmiana planowanych przeglądów sprzętu będą zależeć od przeznaczenia sprzętu, jego konstrukcji i właściwości naprawczych, wymiarów i warunków eksploatacji.