Rodzaje maszyn wytrzymałościowych

 

Wytrzymałość materiałów to specjalna gałąź wiedzy, która bada i analizuje zjawiska, które występują w różnych materiałach poddawanych tak zwanym obciążeniom zewnętrznym. Zjawisko to opiera się także na istnieniu sił wewnątrz materiału. Nazywane są one także naprężeniami, które podczas obciążeniom zewnętrznym materiału powodują powstanie deformacji materiału. Deformacja ta nazywa się odkształceniem. Najważniejszym prawem, które opisuje mechanizm pojawiania się i działania naprężeń jest prawo Hooke`a.

Charakterystyka maszyn wytrzymałościowych

maszyna wytrzymałościowaKażda siła aby mogła zostać dokładnie zmierzona potrzebuje wykorzystania odpowiedniego urządzenia pomiarowego, które to umożliwi. Wśród takich specjalistycznych urządzeń wyróżnia się maszyny wytrzymałościowe. Maszyna wytrzymałościowa może posiadać różną budowę, które w dużej mierze będzie zależna od ostatecznego zastosowania tego urządzenia. Maszyny wytrzymałościowe najczęściej zaliczane są do urządzeń statycznych, co oznacza, że ich działanie jest skorelowane z ich odpowiednim ustawieniem. Nie są one przyzwyczajone do pracy w terenie czy ciągłego ich przestawiania. Maszyny wytrzymałościowe znajdują szerokie zastosowanie w ośrodkach badawczych oraz działach wielkich firm takich jak dział badań i rozwoju. Pozwalają one za zachowanie wysokiej jakości produkowanych materiałów Co więcej ich obecność pozwala na testowanie wytrzymałości różnych materiałów. Dzięki temu można ocenić ich przydatność na przykład w dziedzinie budownictwa. Podstawowymi rodzajami maszyn wytrzymałościowych są zrywarki, które pozwalają na pomiar sił rozciągania. Ich głównym zastosowaniem jest rozrywanie materiałów stalowych. Kolejnym rodzaje maszyn wytrzymałościowych są prasy. Dzięki nim dokonuje się pomiaru sił ściskających. Ich przeznaczenie dedykowane jest głownie dla próbek betonowych. Ostatnim typem maszyn wytrzymałościowych są maszyny uniwersalne, które pozwalają zarówno na pomiar sił ściskających oraz rozciągających. Odpowiednie przerobienie maszyn pozwala także na ich przystosowanie na zginanie.

Pomiar parametrów różnych materiałów jest bardzo ważnym zagadnieniem w wielu gałęziach przemysłu. Z tego też powodu powstała osobna dziedzina nauki zajmując się pomiarem wytrzymałości. Maszyny wytrzymałościowe pozwalają na szybki i sprawny pomiar. Ich wybór w dużej mierze będzie uzależniony od parametrów, które chce się zmierzyć oraz od badanego materiału. Inne rozwiązania sprawdzą się w przypadku badania betonu inne dla analizy stali czy tworzyw sztucznych.