Różnice w modelach suwnic

 

W przemyśle ciężkim i branży przeładunkowej i magazynowej niezbędny jest wysoce specjalistyczny sprzęt umożliwiający manipulowanie i przenoszenie bardzo ciężkich ładunków o znacznych gabarytach. Do prawidłowego i sprawnego wykonania tych operacji wykorzystuje się suwnice pomostowe i bramowe produkowane w różnych wariantach z uwzględnieniem specyfiki miejsca pracy i przenoszonych ładunków.

Zalety suwnic pomostowych i bramowych

suwnice bramowe jednodźwigarowePodstawowe rodzaje urządzeń wykorzystywanych do przenoszenia szczególnie ciężkich i dużych ładunków to suwnice bramowe i pomostowe. Są one produkowane w różnych wersjach dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw. Mają różny udźwig, wysokość i rozpiętość co warunkuje różnice w konstrukcji suwnic. Najważniejszym elementem podziału suwnic jest ilość dźwigarów determinująca parametry udźwigu. Oczywistym jest, że suwnice bramowe jednodźwigarowe oraz pomostowe z jednym dźwigarem dysponują mniejszym udźwigiem niż w przypadku suwnic dwu dźwigarowych. O tym czy most suwnicy będzie się składał z jednego, czy dwóch tych newralgicznych elementów decydują potrzeby przedsiębiorstwa. Suwnice bramowe są rodzajem urządzeń zastosowania zewnętrznego co oznacza, że obsługują procesy przeładunkowe zachodzące na zewnętrznych placach przedsiębiorstw. Mają różną wysokość i rozpiętość, a ich budowa opiera się na moście rozpostartym, na dwóch stalowych kolumnach. Suwnica bramowa dysponuje własnym układem jezdnym z napędem elektrycznym. Niezależnie od tego czy most składa się z dwóch dźwigarów, czy z jednego porusza się po nim ruchomy cięgnik operujący również unoszeniem ładunków. Ruchy wzdłużne suwnicy i poprzeczne cięgnika pozwalają operatorowi na dokładne manipulowanie ładunkiem. W przypadku suwnic pomostowych torowisko jest zawieszone na określonej wysokości hali co umożliwia przenoszenie ładunków nad jej powierzchnią i dotarcie do dowolnego miejsca będącego w jej zasięgu. Trzeba wspomnieć, że suwnice pomostowe mają zastosowanie głównie wewnątrz hal. Dźwigary suwnic pomostowych spoczywają na samojezdnych czołownicach poruszających się po torowisku. Cięgnik pracuje na tych samych zasadach jak w przypadku suwnicy bramowe.

Bardzo istotnym elementem każdej suwnicy są zawiesia, które muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju transportowanych ładunków. Producenci oferują pełną gamę różnorodnych zawiesi pozwalających bezpiecznie i sprawnie podejmować i przenosić dowolny rodzaj ładunków. Sterowanie suwnicami może się odbywać na trzy sposoby, za pomocą fal radiowych, przewodowo z użyciem skrzynki sterowniczej lub z kabiny operatora.