Suszenie żywności różnymi metodami

Suszenie żywności w domowych warunkach, kojarzone jest z dostępnymi jesienią niemal w każdym sklepie suszarkami do grzybów lub rozwieszaniem jabłek na kaloryferach. W przypadku natomiast suszenia żywności na skalę przemysłową, metody te byłyby nieopłacalne. Stosuje się więc nieco inne, które zostały dopasowane do przetwarzania dużych ilości produktów. Jedną z nich jest liofilizacja, drugą natomiast suszenie próżniowe. Różnią się one między sobą nie tylko przebiegiem procesu, ale także możliwymi do uzyskania efektami.

Różnice w procesach suszenia

suszarnie próżnioweLiofilizacja zakłada usunięcie wilgoci z żywności po jej wcześniejszym zamrożeniu. Poprzez sublimację pominięty zostaje stan ciekły wody, którą zawierały suszone produkty. Ta więc z postaci stałej- lodu, od razu przechodzi w formę pary i zostaje odprowadzona na zewnątrz. Metoda ta jest efektywna, a produkty w wyniku suszenia stają się tak suche, że aż kruche. W przypadku metody drugiej wykorzystywane są suszarnie próżniowe. Czas potrzebny na wysuszenie w nich owoców może być aż trzykrotnie krótszy niż ten potrzebny na uzyskanie tego samego efektu metodami konwekcyjnymi. Suszenie takie przebiega przy pomocy wykorzystania pomp próżniowych, które rozrzedzają powietrze we wnętrzu komory suszenia. Obniżone zostaje w ten sposób ciśnienie, a dzięki zastosowaniu w konstrukcji suszarni wiatraków, powietrze wprawione zostaje w ruch. Podłączone do urządzenia źródło ciepła nagrzewa ładunek, który oddaje w postaci pary wodę do powietrza. To po nasyceniu, skierowane zostaje na chłodnicę. Dzięki różnicy temperatur wilgoć skrapla się w miejscu kontaktu z powierzchnią o niskiej temperaturze. Woda w płynnej postaci zostaje odprowadzona na zewnątrz suszarni, a cały taki proces może zostać powtórzony w zależności od potrzeb w przypadku danego produktu. Dzięki temu uzyskać można różne stopnie wysuszenia owoców, a sam proces przebiega niezwykle szybko. Jest przy tym dosyć prosty, więc stosowane urządzenia nie muszą być bardzo skomplikowane.

Proces suszenia żywności na przemysłową skalę może zostać przeprowadzony na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest liofilizacja, której proces przebiegu zapewnia bardzo specyficzny rezultat. Bardzo szybkim sposobem suszenia o dużych możliwościach regulowania stopnia wysuszenia produktów, jest wykorzystanie suszarni próżniowych. Te umożliwiają nawet trzykrotnie szybsze uzyskanie pożądanych rezultatów niż w przypadku metod konwekcyjnych, dzięki temu są powszechnie stosowane w przemyśle żywieniowym.