Wygodne systemy automatyzacji parkingów

Obsługa dużego parkingu bywa zdecydowanie męczącym zadaniem dla pracowników. Parkingi mają bowiem bardzo dużą powierzchnię, utrudniającą wykonywanie jakichkolwiek zadań na ich terenie. W wielu obiektach funkcjonuje więc zautomatyzowany system parkingowy, który wykonuje większość zadań fizycznych pracowników, oraz działa również jako zabezpieczenie, które ogranicza możliwość wjazdu na teren obiektu osobom nieupoważnionym.

Nowoczesne systemy parkingowe

automatyczny system parkingowyPierwszym, i bodaj najważniejszym, elementem każdego systemu parkingowego jest oczywiście ogranicznik dostępu. Może nim być szlaban lub brama, zarówno przesuwna jak i podnoszona, a rodzaj ograniczenia zależny jest najczęściej od konstrukcji obiektu i jego przeznaczenia. Bramy i szlabany obsługiwane mogą być przez operatora, aczkolwiek w zautomatyzowanych systemach parkingowych są one podnoszone po okazaniu karty dostępowej, identyfikatora czy biletu eventowego w czytniku, znajdującym się przed drogą wjazdową. Każdy automatyczny system parkingowy jest również wyposażany w ułatwienia nawigacji, oraz ograniczniki ruchu. Ułatwieniem nawigacji po płycie parkingu są najczęściej monitory, które ulokowane bywają na ścianach, wspornikach, a także pod sufitem parkingu, na których wyświetlana jest droga do wybranego miejsca, jeśli samochód który właśnie wjechał na płytę ma zarezerwowane miejsce, lub też do pierwszego wolnego miejsca parkingowego, ilość miejsc zajętych, oraz wiele różnych informacji o samym parkingu i jego układzie. Miejsca parkingowe mogą być całkowicie otwarte, lub też mieć zabezpieczenia w formie podnoszonych słupków i barierek, dzięki czemu nie ma możliwości by samochód nieupoważniony zajmował miejsce zarezerwowane. Oświetlenie parkingu jest również dostosowywane do rodzaju miejsc, a zarezerwowana przestrzeń oświetlana jest zazwyczaj intensywnym, czerwonym światłem. Drogi na płycie parkingu są zabezpieczone za pomocą progów zwalniających, które ograniczają prędkość samochodów jadących na terenie parkingu do bezpiecznego minimum.

Owe progi mogą być zarówno stałymi konstrukcjami z tworzywa sztucznego, umieszczonymi na drodze, jak i podnoszonymi ogranicznikami prędkości, które najczęściej są używane w nowoczesnych, zaawansowanych systemach parkingowych. Całość dopełnia system monitorowania i kontroli wizyjnej, który odciąża pracowników od konieczności stałego monitorowania ilości miejsc, stanu parkingu, oraz pracy urządzeń, znajdujących się w składzie systemu. Wymaga on tylko okresowego nadzoru osoby upoważnionej do kontroli jego pracy.